تبلیغات
تاریخ و ادبیات ایران زمین - ورزش در شاهنامه

 

 سه شنبه 4 تیر 1387

ورزش در شاهنامه [عمومي , ]

تاریخ و ادبیات ایران زمین   
حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه  
 • ورزش در شاهنامه(25)
  • های پهلوانی در شاهنامه تدبیر ضحاک برای نجات از تقدیر… فرانک، برآشفتگی و تصمیم فریدون علیه ضحاک را به حساب جوانی وی می گذارد، جوانی ای که اینجا معنای غرور کور و خامی و اسیر احساسات بودن و… می دهد و نتیجه ای جز «سر به یا...
  • 24) حکمت‌ها و حکایت‌های پهلوانی در شاهنامه جهان را به چشم جوانی مبین تولد فریدون و تلاش فرانک برای حفظ جان او فریدون از مادر (فرانک) متولد می‌شود. در حالی که پدرش، آبتین، به دست سربازان ضحاک اسیر شده بود و او نیز به...
  • ای پهلوانی در شاهنامه حکومت ضحاک و شروع دوران جاهلیت...! حاکمیت رذائل و مرگ فضایل تا واپسین سال‌های عمر جمشید، حکومت نیکان برقرار و روش دادگری و عدالت حاکم بود. اما وقتی- به شرحی که در شماره پیش‌آمد- جمشید در اواخر...
  • 22) حکمت‌ها و حکایت‌های پهلوانی در شاهنامه به یزدان‌ هر آن کس که شد ناسپاس                                  به دلش اندر آید زهر سو هراس مقدمه: در سه بخش گذشته، ابتدا به اثبات وجود پدیده ورزش در شاهنامه پرداختیم ...
  • 21) دست پروردگان ورزش در شاهنامه فرهنگ پهلوانی فرهنگ، علاوه بر کردار و گفتار و اعمال، نحوه خوردن و پوشیدن و ... را نیز در برمی‌گیرد اما همان طور که گفته شد در این بحث اگر از فرهنگ پهلوانی سخن می‌گوئیم فقط برای این ...
  • دست پروردگان ورزش در شاهنامه فرهنگ پهلوانی «توکل ...» و «شکر...»: یکی از ویژگی‌های برجسته و مشخصات آشکار پهلوانان شاهنامه، بویژه پهلوانان ایرانی، اعتقاد و اتکاء و توکل عمیق آنان به نیروی یزدان در پیکار با دشمن و هنگام گیر اف...
  • اهنامه ورزش در شاهنامه 18 از این شماره و در فصل دوم از بخش سوم، با تکیه بر ابیات و اشعار شاهنامه به پاره ای از خصلت ها و منش های پهلوانان شاهنامه چه در میدان جنگ و ورزش و چه در صحنه اجتماع و سیاست و چه در زندگی خصوصی (مثل پوش...
  • دست پروردگان ورزش در شاهنامه مقدمه از این شماره و در فصل دوم از بخش سوم، با تکیه بر ابیات و اشعار شاهنامه به پاره ای از خصلت ها و منش های پهلوانان شاهنامه چه در میدان جنگ و ورزش و چه در صحنه اجتماع و سیاست و چه در زندگی خصو...
  • ورزش های شاهنامه ای فصل اول: پهلوانی و پهلوانان در شاهنامه بخش سوم مقدمه در دو بخش پیشین «ورزش در شاهنامه» را تا حد توان بررسی و مشخصات آن را تشریح کردیم در بخش آخر این رساله به عنوان حسن ختام و همچنین پرداختن به قسمت دیگری ...
  • ورزش های شاهنامه ای بخش دوم فصل نهم مکان ورزش در شاهنامه به روشنی بیان نمی شود که مکان ورزش و هنرنمایی پهلوانان در کجا بوده است. آیا محل خاصی بوده و یا نه... این البته فقط در مورد شکار استثناپذیر است چرا که بارها، همانطور ک...
  • ورزش های شاهنامه ای بخش دوم اشاره پس از بررسی ورزش های شاهنامه ای که مجموعاً هفت فصل از این سلسله مطالب را به خود اختصاص داد، در ادامه و در فصل هشتم از بخش دوم، به مسئله مربیگری و آموزش در شاهنامه می پردازیم. محل آموزش یکی ...
  • ورزش های شاهنامه ای بخش دوم اشاره پس از بررسی ورزش های شاهنامه ای که مجموعاً هفت فصل از این سلسله مطالب را به خود اختصاص داد، در ادامه و در فصل هشتم از بخش دوم، به مسئله مربیگری و آموزش در شاهنامه می پردازیم. وقتی معلوم شد ک...
  • فصل هفتم: ورزش های دیگر تاکنون درباره ورزش هایی سخن گفتیم که در شاهنامه صریحاً به آنها اشاره شده است. به طوری که موارد و جزئیات این ورزش ها با مطالعه شاهنامه دستگیر خواننده می شود. با این حال در شاهنامه در روزگاری که داستان ...
  • انواع ورزش ها فصل پنجم: شنا در شاهنامه کلاً 3 بار به واژه «شنا« یا «آشناه» بر می خوریم که مراد همان چیزی است که امروزه از این کلمه می فهمیم و هنر در آب حرکت کردن و روی آب ماندن و غرق نشدن. در شاهنامه ما هیچ گاه به شنا به عن...
  • ) بخش دوم ورز ش های شاهنامه ای فصل چهارم: تیر و کمان مقدمه بدون تردید، بشر از ابتدای زندگی به پرتاب سنگ و چوب برای شکار، دفاع یا حمله آشنا بوده است. ناچار از ابتدای آفرینش قبل از استفاده از هر سلاحی به پرتاب سنگ و چوب آشنا بو...
  • بخش دوم ورزشهای شاهنامه ای فصل سوم: کشتی اشاره در ادامه بحث ورزش های شاهنامه ای، در این شماره به کشتی در شاهنامه می پردازیم. و به داستانی و ابیاتی که در آن ها نامی و یا ذکری از این رشته باستانی شده و درباره فنون و کیفیت و چگ...
  • بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای فصل دوم: چوگان اشاره فصل اول بخش ورزشهای شاهنامه ای، به ورزش شکار اختصاص داشت که طی سه شماره به کم و کیف انجام آن به روایت شاهنامه پرداختیم. اینک در فصل دوم، به سراغ چوگان می رویم، تا ببینیم از ز...
  • دوم: ورزشهای شاهنامه ای یاد آوری در ادامه مطلب سلسله وار "ورزش در شاهنامه"، به بخش دوم رسیدیم که این بخش به "ورزش های شاهنامه ای" اختصاص دارد. در این بخش با ورق زدن کتاب ارجمند حکیم طوس، ضمن استخراج ورزش هایی که در این کتاب ا...
  • بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای فصل اول: شکار یادآوری در ادامه مطلب سلسله وار «ورزش در شاهنامه»، به بخش دوم رسیدیم که این بخش به «ورزشهای شاهنامه ای» اختصاص دارد. در این بخش با ورق زدن کتاب ارجمند حکیم طوس، ضمن استخراج ورزش هایی...
  • ورزش در شاهنامه (7) بخش دوم: ورزشهای شاهنامه ای مقدمه: پس از آنکه در بخش گذشته وجود ورزش در شاهنامه را با ذکر دلایلی که آمد، اثبات کردیم و بعد از آنکه اهمیت جایگاه ورزش را با بررسی کارکردهای ورزش و همچنین مطالعه طبقه ای که ب...
  • بخش اول: اهمیت و جایگاه ورزش در شاهنامه فصل چهارم: صفات پهلوانی و ارزشهای اجتماعی اشاره در فصل چهارم از بخش اول مطلب «ورزش در شاهنامه» می خواهیم رابطه صفات و خصایص پهلوانی را با ارزشهای اجتماعی بررسی و تعریف كنیم. هفته گذشته...
  • در شاهنامه 1- تنومندی تنومندی و برزوبالا یكی از خصوصیات فیزیكی و ظاهری پهلوانان است. با مطالعه شاهنامه ملاحظه می شود كه این خصوصیت به عنوان یك ارزش یك صفت ظاهری مطلوب و وصف كردنی به حساب می آید و پدران و مادارن و نزدیكان یك...
  • در شاهنامه فصل سوم: كاركرد و نقش پهلوانان در شماره گذشته به كاركرد پهلوانان در ساختار حكومت پرداختیم، در این شماره این بحث را كه نیمه تمام مانده بود، تمام كرده و بعد به سایر كاركردهای پهلوانی نظیر جنگیدن و مقابله با دشمنان ...
  • در شاهنامه فصل سوم: كار كرد و نقش پهلوانان یكی دیگر از راههای اثبات و... اهمیت و گستردگی ورزش در روزگارانی كه داستانهای شاهنامه در آن چهره بسته است بررسی پایگاه و نقش پهلوانان و ارزش این طبقه اجتماعی در آن روزگار است. به ای...
  • ایگاه ورزش در شاهنامه كاركردهای ورزش در شاهنامه (1) 1-ابزار تعلیم و تربیت : همانطور كه در روزگار كنونی نیز ورزش و تربیت بدنی یكی از دروس مدارس و دبیرستانها و دانشگاهها و یكی از رشته های درسی به حساب می آید ، در آن روزگار نیز...
  • فرهنگ ورزش در شاهنامه پیش از شروع: فردوسی و شاهنامه، دو نامی که بزرگی را در ذهن تداعی می کند و ریشه دار بودن و غنای فرهنگی و هویت داشتن ملتی را فریاد. بدون شک سختن گفتن درباره شخصیتی همچون فردوسی و اثری بزرگ چون شاهنامه کار...

   

  نوشته شده بدست محسن قاسمی شاد در  سه شنبه 4 تیر 1387  و ساعت 01:06 ق.ظ

  ویرایش شده در سه شنبه 4 تیر 1387  و ساعت 12:06 ب.ظ

  پیوند

  (نگرش

   


  نوشتار پیشین...

    ویژه‌نامه هفتم آبان‌ماه 1393، به مناسبت روز بزرگداشت كوروش بزرگ

    ویژه‌نامهٔ جشن ملی اسفندگان (سپندارمذگان) روز مهر ایرانی

    ویژه‌نامهٔ 21 آذر، روز نجات آذربایجان و گریز اهریمن

    خبرهای میراث فرهنگی و طبیعی از رسانه‌ها - 10 تیرماه 1391

    شماره 71 ماهنامه خواندنی منتشر شد

    راه اندازی دو تارنما در حوزه‌ی ایران‌شناسی

    سامانه جمع آوری امضا برای دریای مازندران

    جشن نوروز جمشیدی خجسته باد

    جشن ملی اسفندگان بر ملت بزرگوار ایران همایون باد

    نقدی بر یادداشت دکتر پیروز مجتهدزاده

    نوشتارهای نوین در تارنگار تاریخ و ادبیات ایران زمین 10 بهمن87

    هنرمندان خردسال 17 کشور در نمایشگاه بین المللی جوانه

    معرفی کتاب مهاجرت سوسیالیستی

    گاه شمار غائله آذربایجان

    ویژه‌نامه دی‌گان

  تارنگار من ...

    تارنگار من

    رایانامه

  [yahoo]


  بایگانی ...

   نویسندگان

  محسن قاسمی شاد (254)


  موضوعات

  عمومي (159)
  تاریخ (24)
  ادبیات (13)
  اجتماعی (5)


   بایگانی

  آبان 1393 (1)
  اسفند 1392 (1)
  آذر 1391 (1)
  تیر 1391 (1)
  خرداد 1391 (1)
  اسفند 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  فروردین 1388 (1)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (8)
  آذر 1387 (4)
  آبان 1387 (17)
  مهر 1387 (13)
  شهریور 1387 (11)
  مرداد 1387 (2)
  تیر 1387 (2)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (3)
  فروردین 1387 (1)


  صفحات

   

   

  پیوند ...

    جشن‌های ایرانی

    ایران‌بوم

    تاریخ و ادبیات ایران زمین

    سیوند

   

  پیونددونی ...

  امضا برای حقوق ایران در دریای مازندران (-)
  دیده‌بان دریای مازندران (-)
  یادمانهای باستانی (-)
  تارنمای آذرگشنسپ (-)
  تاریخ و ادبیات ایران زمین (-)
  بایگانی پیونددونی

   

  جستجو ...

  جستجو در تارنگار

   

  خبرنامه ...

   

  آمار تارنگار...

  امروز :

  بازدید های امروز :

  بازدید های دیروز :

  كل نوشتار :

  كل نظرها :

  كل بازدید ها :

  افراد آنلاین :